Lyssna till forskarpoddar om populistiska partier, varför diagnoserna blir fler, god äldreomsorg och kulinariska regioner.

Välkommen till Södertörns högskola!

Här studerar 13 000 studenter på cirka 60 program och 350 kurser.

Stark Östersjö- och Östeuropaforskning

Vid Södertörns högskola bedrivs omfattande, mångvetenskaplig forskning som har koppling till Östeuropa och Östersjöregionen.

Södertörns högskola

Vi bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns också en lärarutbildning med interkulturell profil.