Moira von Wright föreslås bli ny rektor

Högskolestyrelsen för Södertörns högskola har enhälligt beslutat att inlämna förslag till regeringen att utse professor Moira von Wright till ny rektor för Södertörns högskola från 1 juli 2010.

Moira von Wright
Styrelsen fattande den 17 december ett enhälligt beslut att föreslå Moira von Wright till rektor för Södertörns högskola. Den 18 december sänds protokollet till regeringen. Inom 6-8 arbetsveckor fattar sedan regeringen sitt beslut.


Moira von Wright är för närvarande prorektor vid Örebro universitet där hon är professor i pedagogik. Under de senaste åren har hon också varit gästprofessor i pedagogisk filosofi vid Oslo universitet, gästforskare i  Cambridge  samt docent  vid beteendevetenskapliga fakulteten  vid Helsingfors universitet.

 
Moira von Wright föddes i Helsingfors 1957 och är uppvuxen i Åbo. Efter en tid som lärare i skärgården och olika utlandsvistelser flyttade Moira von Wright med sin familj till Stockholm 1993.

 

 

Tillbaka

 

Uppdaterat av Kommunikationsavdelningen 2009-12-18